Terugkommoment
WAT JE MOET WETEN OVER HET TERUGKOMMOMENT


Voor wie?


    Je moet het terugkommoment volgen als je aan de 3 volgende voorwaarden voldoet:


       1.Bij afloop van de termijn tijdens dewelke het terugkommoment moet worden gevolgd, woon je in een Vlaamse gemeente.

EN

       2.Je bent houder van een rijbewijs B dat is afgeleverd in Vlaanderen.

EN

       3.Je heb jouw laatste voorlopig rijbewijs in Vlaanderen aangevraagd vanaf 01.10.2017*.


               *Er zijn echter 2 uitzonderingen op punt 3:


          - als je vanaf 01.10.2017 een nieuw voorlopig rijbewijs aanvroeg omwille van verlies of diefstal, van een voorlopig rijbewijs dat je al had voor 01.10.2017, moet je het terugkommoment niet volgen.


- als je vanaf 01.10.2017 een nieuw voorlopig rijbewijs aanvroeg omdat je een andere of een nieuwe begeleider had, moet je het terugkommoment niet volgen.


 


Voor wie niet?


    Je moet het terugkommoment niet volgen als je jouw laatste voorlopig rijbewijs hebt aangevraagd voor 01.10.2017, ook al was dat dit voorlopig rijbewijs niet meer geldig op de dag van het praktijkexamen.


 


Wanneer?


Het terugkommoment zal kunnen worden gevolgd vanaf 01.01.2019.


              Je zal het terugkommoment moeten volgen tussen 6 en 9 maanden*

nadat je het definitieve rijbewijs hebt behaald. Enkele concrete voorbeelden:


                   1. Je heb jouw voorlopig rijbewijs aangevraagd op 01.10.2017. Je mag ten vroegste je praktijkexamen afleggen 9 maanden na het behalen van je voorlopig rijbewijs, m.a.w. ten vroegste vanaf 01.07.2018. Je behaalt je definitieve rijbewijs op 01.07.2018. Je moet het terugkommoment volgen ten vroegste op 01.01.2019 of ten laatste op 01.04.2019.


                   2. Heb je jouw voorlopig rijbewijs aangevraagd op 01.09.2017 en behaal je jouw definitieve rijbewijs op 01.07.2018, dan ben je niet verplicht om het terugkommoment te volgen.


                  3. Heb je jouw eerste voorlopig rijbewijs aangevraagd op 01.09.2017 en dit omgewisseld na 30.09.2017 voor een ander model van voorlopig rijbewijs B, dan moet je een terugkommoment volgen tussen 6 en 9 maanden na het behalen van het definitieve rijbewijs en ten vroegste vanaf 01.01.2019.


                                        *Als je een voorlopig rijbewijs had voor 01.10.2017 en dit binnen de geldigheid en na 01.10.2017 hebt omgewisseld, is het mogelijk dat je op 01.01.2019 al meer dan 9 maanden over een definitief rijbewijs beschikt.

             De stage die je onder dekking van jouw 1ste voorlopig rijbewijs deed, wordt immers in rekening gebracht voor de 9 maanden stage. Voor jou zal de termijn waarbinnen je het terugkommoment moet volgen dan ook worden verlengd.


 


Wat?

Een opleidingsmoment van 4 uur, bestaande uit een groepsgesprek over attitude op de weg en uit praktijkoefeningen op een afgesloten terrein.